Energy medicína

K detoxikaci také využívám bioinformační preparáty, kde základ tvoří pět širokospektrálních přípravků. Každý přípravek má vliv na určitou skupinu orgánů, kterým pomáhá lépe fungovat a zbavovat se toxické zátěže. 

Jedná se o:

tyto přípravky jsou doplněny dalšími specifickými produkty (krémy, tabletami)

Mezi detoxikující patří také ZELENÉ POTRAVINY a jiné, např. bioinformační specifické produkty jako DRAGS IMUN, AUDIRON, GREPOFIT, SKELETIN, STIMARAL, SPIRON, BIOMULTIVITAMIN, bioinformační zubní pasty aj.