Noční pomočování u dětí - enuréza (enuresis nocturna )

 

Noční pomočování dětí je problém , který dělá rodičům opravdu vrásky. Nicméně je důležité vědět co je a co není noční pomočování.
 
Za noční pomočování jako zdravotní problém můžeme obvykle předpokládat, když se dítě opakovaně pomočuje po dosažení pěti let věku.V tomto věku už by dítě mělo mít dostatečně rozvinutou funkci ovládání močového měchýře. Proto u předškolních dětí nemusí noční občasné pomočení znamenat problém, většinou s nástupem do školy vymizí.
 
K častějšímu pomočování dochází i při nachlazení a jiných virových onemocněních.Je nutné chránit dítě před prochlazením , profouknutím i promoknutím. Důležité je také regulovat pitný režim , hlavně před spánkem.
 
Pokud ale pomočování přetrvává nebo  se naopak s nástupem do školy objeví, je nutné hledat příčinu.Příčiny mohou být např. zánět močového měchýře akutní ale i chronický, špatná funkce orgnismu v souvislosti s poruchou vylučování hormonů  - antidiuretický hormon, vrozené vady močového ústrojí, ledvinové potíže, infekce ale i dědičnost.
 
Další závažnou příčinou je psychický stav dítěte v době rozvodu rodičů , přechodem dítěte na jinou školu , ponižováním, zatěžováním dítěte,vyčerpání, špatná rodinná situace a atmosféra , změna školy, školky , učitelky apod.
Naprosto nevhodné jsou v takovém případě poznámky, ponižování, srovnávání s druhým sourozencem, výčitky. Dítě už tak hodně trpí , jakákoli nevhodná poznámka se může u dítěte  rozvinout  v neurózu, trpí často nespavostí , úzkostí, méněcenností, má nízké sebevědomí , trpí pocitem viny a může končit i depresí a jinou psychózou.
 
Proto dítě nikdy za tyto potíže netrestáme, ale snažíme se společně s odborníky najít příčinu pomočování a společně ji vyřešit.
 
Tyto zdravotní potíže úspěšně léčím pomocí homeopatické i detoxikační léčby.